Uvjeti Poslovanja

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.42/14, 110/15),glava III. -Sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.

OPĆI UVJETI

Kupac

Kupac robe je posjetitelj web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati i pošalje narudžbu trgovcu ili pošalje narudžbu pa proizvod plati pouzećem (gotovinom prilikom preuzimanja).

Fotografije i opisi

Fotografije proizvoda ne moraju nužno biti identične (boja, tekstura tkanina i sl.) jer na to utječu uvjeti u kojima su proizvodi fotografirani. Opisima proizvoda nastojimo što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Dodatne informacije o proizvodima mogu se dobiti putem adrese elektronske pošte.

Obilježja i cijena proizvoda

Glavna obilježja proizvoda navedena su na stranici web trgovine takethabreak.com. Sve cijene objavljene na stranici web trgovine su navedene bez troškova dostave, a o čemu će Kupac biti obavješten za vrijeme procesa naručivanja jer isti ovisi o veličini i broju pošiljaka koji se šalju. Na cijene se temeljem članka 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (NN 73/13,99/13,148/13,153/13,143/14,115/16), ne dodaje PDV. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama. Ukoliko zbog greške ili previda, cijena objavljena na web trgovini „Vivero Split“ nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, Take tha break obrt zadržava pravo na izmjenu, te će u tom slučaju informirati Kupca o promjeni ili ispravnosti cijene i omogućiti mu da, ukoliko to želi, otkaže svoju narudžbu.

Isporuka proizvoda

Proizvodi se isporučuju najkasnije 5 dana od dana od potvrđene i plaćene narudžbe. Dostava proizvoda se vrši putem dostavnih službi do adrese Kupca. Ukoliko je Kupac naručio više proizvoda a određeni proizvodi su raspoloživi za raniju isporuku, Kupac će o tome biti obavješten te može odabrati da li navedene proizvode želi primiti prije, odvojeno od ostatka narudžbe. Ako naručeni proizvodi, iz bilo kojeg razloga nisu isporučivi, Trgovac će ponuditi Kupcu drugi najsličniji proizvod i uz suglasnost Kupca nastaviti s isporukom proizvoda na prethodno navedeni način. Ukoliko Kupcu ponuda ne odgovara izvršit ćemo povrat uplaćenih sredstava.

Ukoliko proizvod ne može biti isporučen u ugovorenom roku, prvenstveno zbog zastoja izazvanih od treće strane, dobavljača ili dostavljača, Trgovac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora uz povrat ukupno uplaćenih sredstava na račun Kupca, bez zateznih kamata. Take tha break ne snosi odgovornost za štetu nastalu zbog nemogućnosti realizacije ugovora.

Odgovornost za materijalne nedostatke i garancija

U slučaju da Kupac primi oštećen odnosno neispravan proizvod potrebno je da u najkraćem mogućem roku obavijesti Vivero Split o oštećenju na uvodno navedenu e-mail adresu ili broj telefona te će proizvod biti zamijenjen o trošku Vivero Split. U materijalne nedostatke ne spadaju karakteristike proizvoda koje se odnose na dizajn, oblik ili boju. Vivero Split ne odgovara za oštećenja nastala prilikom transporta proizvoda te je Kupac dužan pregledati da li na upakiranim paketima postoje tragovi koji bi mogli ukazivati na oštećenje proizvoda.

Rješavanje sporova

Sve sporove ugovorene strane nastojat će riješiti sporazumno i izvansudski, u dobroj vjeri. U suprotnom ugovaraju nadležnost suda prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta tuženika.

Način plaćanja

Plaćanje u web trgovini Vivero Plants je moguće direktnom bankovnom transakcijom (internet bankarstvo ili osobno općom uplatnicom) te Paypal-om. U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu. U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije ga primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

Prigovori

Sukladno članku 10. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) potrošač ima pravo na podnošenje prigovora u poslovnim prostorijama trgovca, pisani prigovor putem pošte ili elektronske pošte na uvodno navedene adrese. Trgovac je dužan, pisanim putem u najkraćem mogućem roku, potvrditi primitak pisanog prigovora potrošača radi bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor potrebno je navesti broj narudžbe, broj računa, ime i prezime, odnosno neki drugi podatak koji će poslužiti za identifikaciju narudžbe na koju se prigovor odnosi. Trgovac će po Zakonu u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora poslati Kupcu odgovor na isti.

Jednostrani raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača članak 72. st. 1. Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te je sukladno čl. 77. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednost kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja istim.

Ograničenje kod jednostranog raskida ugovora

Sukladno članku 79. st. 1. ukoliko je ispunjenje započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora te ako je sukladno članku 79. st. 3. predmet ugovora proizvod koji je izrađen po specifikaciji Kupca odnosno koji mu je jasno prilagođen. Ovo se prvenstveno odnosi na određene proizvode kod kojih Kupac bira dimenzije, oblik i boju, te na personalizirane proizvode izrađene prema specifikaciji Kupca.

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Da bi Kupac ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora mora poslati obavijest o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka pisanom izjavom u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte. Rok za jednostrani raskid počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora odnosno paket pošiljke istog predanom u posjed.

Povrat uplaćenog iznosa

Povrat novca vrši se najkasnije u roku 10 dana od dana zaprimanja odluke Kupca o jednostranom raskidu ugovora i proizvoda navedenih u odluci. Povrat novca biti će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. Povrat novca može se izvršiti tek nakon što predmetni proizvod bude vraćena.

Povrat proizvoda

Smatra se da je Kupac ispuno svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošalje ili preda proizvod na adresu Trgovca. Proizvodi prilikom slanja moraju biti zaštićeni na odgovarajući način.

Troškovi povrata proizvoda

Izravne troškove povrata proizvoda snosi Kupac.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti proizvoda

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Trgovac određuje umanjenje vrijednosti vračenih proizvoda nakon primitka proizvoda i pregleda istih te o tome obavještava kupca.

Uvjeti korištenja

Stranica vivero-plants.com je web trgovina u vlasništvu Vivero Split. Za vrijeme korištenja primjenjuju se ovdje navedena pravila i uvjeti poslovanja, kao i svi važeći primjenjivi Zakoni. Trgovac zadržava pravo promjene ovih pravila i uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Svako ažuriranje te vrste biti će dostupno na navedenoj web stranici.

Elektronička komunikacija

Kupac, odnosno potencijalni kupac, pristupa elektronskoj komunikaciji pri posjeti stranice vivero-plants.com ili pri slanju elektronske pošte. Ovim on pristaje na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke dostupne na web stranici. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije. U slučaju opravdane sumnje na krivi izvor informacija ili sadržaja koji je neophodan za uspostavljanje transparentnog poslovnog odnosa Trgovac zadržava pravo na prekid uspostavljenog odnosa.

Privola za korištenje osobnih podataka

Pri korištenju web trgovine vivero-plants.com Kupac, odnosno potencijalni Kupac prima na znanje ove uvjete poslovanje i daje privolu za korištenje osobnih podataka primljenih u elektronskoj komunikaciji s Kupcem a u svrhu ostvarenja komunikacije i sklapanja ugovora te isporuku naručenih proizvoda. Trgovac će sve prikupljene podatke tretirati u skladu sa Zakonom, a prema svojoj politici privatnosti te ih neće prosljeđivati trećim osobama ili koristiti u druge svrhe. Kupac će u slučaju potrebe za pohranjivanjem tzv. „kolačića“ web stranice na svom računalu, o tome biti prethodno obavješten te se isti neće moći pohraniti bez njegove potvrde.

Pravne obavijesti

Stanica web trgovine vivero-plants.com kao i sve informacije, fotografije i materijali prikazani na toj stranici u vlasništvu su Vivero Plants za dizajn, proizvodnju i trgovinu, te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima te se ne smiju reproducirati ili koristi bez prethodnog pisanog dopuštenja.

Shopping Cart